OKULA BAĞLANMA & UYUM SÜRECİ

Yaşamın ilk yılları bebeğin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönlerden en hızlı geliştiği dönemlerdir. Bu gelişimin sağlıklı yürümesi için çocuğun temel gereksinimlerinin doyurulması gerekir. Bu yüzden biyolojik beslenmenin yanı sıra duyusal (çevreden gelen uyarılar) ve duygusal (sevgi, şefkat, koruma) beslenmesi de zorunludur. Bebek bu dönemde kendisine bakım verecek kişiye tam olarak bağımlıdır.  Bu ilişki süresince bebeğin kendisine bakım veren kişi ile kurduğu duygusal bir bağ vardır buna bağlanma denir. Bağlanma bebeğin yalnız anne babası ile değil, yaşamındaki tüm bakım veren önemli bireylerle olan ilişkisini ele alır. Bağlanma ilişkileri bebeğin bireysel ve sosyal  dünyaları arasında köprü kurar. Bağlanma güvenli ya da güvensiz olabilir. Bebeğin annesiyle kurduğu bağlanma çeşidi ileriki dönemlerde çocuğun anneden ayrılma şeklini belirler. Örneğin; bebeğin ihtiyaçları zamanında karşılandıysa, sevgi ve güven içinde güvenli bir bağlanma kurulduysa çocuk okul öncesi döneminde anneden kolay ayrılır.

Çocuk okula gelmeyi, anneden tamamen ayrılış olarak düşünmez. Çocuk anneyle kurduğu güvenli bağlanmadan dolayı insanları güvenilir olarak algılar, kendilerinin de sevilen değerli biri olduğunu bilir. Bebekle anne arasında güvenli bir bağlanma kurulmamışsa, yani anne bebeğinin ihtiyaçlarını vaktinde karşılamamışsa ya da anne bebeğe kızgınlıkla bakmışsa, bebekte güvensizlik oluşmaya başlar ve bu ileriki dönemlerde bütün çevresine böyle bakmaya başlamasına neden olur.       

Çoçuk okula başlarken anneden ayrılması zorlaşır, uzun bir müddet okula ağlayarak gelebilir. Çocuk akşam eve döndüğünde hem anneye sarılabilir hem de tekmeleme davranışları gösterebilir. Güvensiz bağlanma çocuğun tutarsız davranmasına neden olabilir. Bu durum çoçuğun ileride başkalarıyla kuracağı ilişkileri de etkiler.  Güvensiz bir bağlanma kurmuş bir bebek anne baba tutumuyla sonradan güvenli bağlanmaya dönebilir. Aynı zamanda bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Güvenli bir bağlanma geliştirmiş bir çocuk daha sonra anne babanın ilgisizliğiyle karşılaşıp, bağlanma çeşidini değiştirebilir.        

Okula uyum problemleri ilkokula başlayan, anaokuluna giden çocuklarda sıkça rastlanır. Bu problemlerin genel nedeni anneden ayrılma korkusudur. Bu dönemde yaşanan bu sıkıntılar normaldir. Önemli olan bu sıkıntıları zamanında fark edip,  okul ve öğretmenle sıkı bir iş birliğine girip,  gerekirse bir uzman tarafından yardım alınarak problemlerin üstesinden gelinebilinir.